Saturday, March 20, 2010

HBAE2203 - MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Hasil ciptaan para pelajar bagi kursus/subjek HBAE2203

Tutor oleh : En Yaacob Bin Hj.Atan

Tuesday, March 2, 2010


Myspace LED Scroller


12 Mac 2010 - 16 Mac 2010
Sila Lihat jadual Peperiksaan di ruangan paparan Terkini

Gred lain daripada di atas dan maknanya adalah seperti berikut :
AU Audit
AU S Audit - Memuaskan
AU U Audit - Tidak Memuaskan
BE Dengan Peperiksaan
CT Pindah Kredit
DF Tangguh
E Cemerlang
G Baik
I Belum Selesai
IP Sedang Maju
PL Penempatan
S Memuaskan
U Tidak memuaskan
W Penarikan Diri Rasmi Dari Satu Atau Lebih Kursus
PENDAFTARAN ATAS TALIAN DAN PENGAMBILAN MODUL BAGI SEMESTER MEI2010 SERTA PENDAFTARAN LEWAT


* Pendaftaran atas talian bermula
25 Februari 2010 sehinggga 11 mac 2010.

**Pendaftaran pertama dibuka bermula :
25 februari 2010 (12.00 tgh - Khamis) - 28 Februari 2010 (11.30 pagi - Ahad)

***Pendaftaran Kedua bermula pada
:
6 Mac 2010 (12.00 tgh - Sabtu) - 11 Mac 2010 (12.00 tgh - Khamis)

****Bagi pelajar KPM ( BPG/SMP)

Pendaftaran atas talian akan dibuat secara AUTOMATIK.
Pelajar hanya perlu memilih slot jadual waktu sahaja.
Sekiranya menangguh - kemukakan surat kelulusan rasmi dari pihak KPM kepada
pihak Universiti untuk kemaskini rekod.

***** MODUL - disediakan bagi pelajar yang membuat pendaftaran atas talian pada 25 februari 2010 hingga 11 Mac 2010 SAHAJA.
Tiada modul disediakan bagi pendaftaran selapas 11 Mac 2010

****** Pendaftaran Lewat :
Pelajar dibenarkan menyempurnakan pendaftaran
(pendaftaran atas talian dan membuat pembayaran yuran )
sehingga
9 Mei 2010 SAHAJA.